2012  © Invoque - Alle rechten voorbehouden   |  Powered by Invoque                     Algemene voorwaarden   |  Gebruiksvoorwaarden |  Privacybeleid

Home.Bedrijf.Diensten.Contact.
Applicatie consolidatie:
invoque is a certified ITIL V3 company
Invoque zorgt ervoor dat na u na de kosten besparingen ook in control BLIJFT, dit kunnen we o.a. doen door inrichting van onderstaande zaken:

Ÿ
Opzetten van procedures voor goed CMDB beheer
Ÿ
Opzetten van procedures voor contract management in relatie tot inkoop
Ÿ
Borgen van de rol van “contract manager” binnen uw organisatie
Ÿ
Opzetten procedures voor Service Level Management in relatie tot de business
Ÿ
Het inrichten van procedures voor borging van nieuwe assets in uw CMDB
Ÿ
Overige in te richten procedures, toegesneden op uw IT beheer organisatie
Service Asset Management:
Invoque onderscheidt 6 gebieden voor kostenreductie:

Ÿ
Applicatie consolidatie
Ÿ
Server consolidatie
Ÿ
Werkplek uniformering/standaardisatie
Ÿ
Licentie onderhandeling / compliancy
Ÿ
Support contract aanpassingen
Ÿ
Vendor voordeel


Samengevat hieronder nog eens de redenen om in control te komen over uw software assets:

Ÿ
Software is vaak de grootste kostenpost
Ÿ
Is vaak het minst inzichtelijk
Ÿ
Gemiddeld € 1500,=  aan software per systeem
Ÿ
Contractvorm leveranciers aan verandering onderhevig

Dit bespaard uiteindelijk op licenties, infrastructuur en beheer
Weten wat u in huis hebt en hoe het gebruikt wordt, is de sleutel voor het kunnen realiseren van kostenbesparing op uw IT assets.

Veel bedrijven hebben geen of onvoldoende inzicht in welke software door wie en waar, wanneer en in welke hoedanigheid gebruikt wordt. Vaak weet men ook niet meer hoeveel licenties er in het verleden zijn aangeschaft en wie ze nu beheert.

Het wordt tijd voor goed ingericht Software Asset Management.
De Contract manager van Invoque geeft u onafhankelijk advies zonder licentie belang. Wij helpen u met de inrichting van Software Asset Management binnen uw organisatie, zodat u up-to-date in software beheer blijft.
Waarom Applicatie consolidatie?
•   Er zijn vaak meerdere applicaties met gelijkwaardige functionaliteit actief binnen een bedrijf,
     deze worden vaak onafhankelijk onderhouden en beheert.
•   Veel  bedrijven zijn gemiddeld 75% aan resources kwijt voor het beheer van hun applicatie landschap inclusief de ondersteunende infrastructuur
•   Er worden vaak applicaties gebruikt die elkaar aanvullen (een applicatie X heeft soms een aanvullende applicatie Y voor het rapportage gedeelte,
     omdat X dat niet zo goed kan als Y)

Het kan in sommige situaties verstandig zijn om bij applicatie overlap:
Ÿ
Toch te kiezen voor het gebruik van één applicatie
Ÿ
Basisapplicatie aanpassen met betere functionaliteit
Ÿ
Overlappende applicaties uitfaseren en een nieuwe kiezen
Applicatie Lifecycle Management:


Service management is veranderen.
Veranderen van een reactieve naar een proactieve en uiteindelijk service gerichte IT afdeling.
Asset Management is noodzakelijk om uw IT gerelateerde kosten (TCO) inzichtelijk en beheersbaar te maken.
Service management:
Stay in control:
Asset’s onder controle