2012  © Invoque - Alle rechten voorbehouden   |  Powered by Invoque                     Algemene voorwaarden   |  Gebruiksvoorwaarden |  Privacybeleid

Home.Bedrijf.Diensten.Contact.
“Verantwoordelijkheid” is één van onze kernwaarden
Draagvlak
Communicatie
•  Technische projectleiding
•  Project management
•  Programma management


Goede communicatie is een erg belangrijke zo niet de belangrijkste factor voor het slagen van projecten. Heldere afstemming over wat er precies moet gebeuren, wie wat wanneer doet en zeker stellen dat de perceptie bij iedereen gelijk is.

De projectmanagers van Invoque onderscheiden zich door hun uitstekende communicatieve vaardigheden. Ze beschikken over het vermogen om mensen te enthousiasmeren en motiveren waardoor hun “drive” en dat geldt zeker voor projectmedewerkers optimaal positief getriggert wordt.
Invoque biedt projectmanagement diensten in:
Wij zijn gecertificeerd en voorstander in het gebruik van de PRINCE II methodiek .

We zien dit zeker niet als doel, maar als een goed  hulpmiddel om projecten te besturen.


Draagvlak creëren zowel bij het management als binnen de project teams is een erg belangrijk onderdeel om projecten zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren.  Dit doen we door wederom heel helder de belangen van de stakeholders (het bedrijf)  naar het management te communiceren. Veelal zullen we middels presentaties uitleggen wat we met het project willen bereiken en waarom het zo belangrijk is dat we de ondersteuning van management nodig hebben.  (inzet interne resource, prioriteiten bepalen)

“Expose yourself” is ook een motto van de Invoque projectmanager. Door aanwezig te zijn, te laten zien waar je mee bezig bent en wat je gaat opleveren.  Maak medewerkers enthousiast over de baten welke het project gaat opleveren.  Veelal doen we dit middels een informele aanpak, zoals het praatje bij de koffie automaat,  even buurten bij collega’s, enz..
In  projecten dragen wij onze verantwoordelijkheid voor:

Ÿ
Het maken van project plannen in opdracht van en afgestemd met de klant
Ÿ
Duidelijke afgestemde scope afbakening
Ÿ
Het verzorgen van presentaties aan management en medewerkers
Ÿ
Project besturing op tijd, geld en kwaliteit
Ÿ
Organiseren en managen van de noodzakelijke resources  (intern  en/of extern)
Ÿ
Tijdige, juiste en heldere communicatie met klant en alle project betrokkenen
Ÿ
Het volgen van de ICT Change Management procedures bij opdrachtgever
Voorbereiding
Uitvoering
besluit
besluit
besluit
besluit
besluit
Specificeren Business wens
Vaststellen project
Bepalen haalbaarheid
Uitvoeren project
Acceptatie project
Project
mandate
Rapid
Impact
Analyse
Project
brief
Feasability
study
Business
case
Highlight
Report
Exception
Report
Project
Initiation
Document
End
Of
Project
Professionals in projecten