2012  © Invoque - Alle rechten voorbehouden   |  Powered by Invoque                     Algemene voorwaarden   |  Gebruiksvoorwaarden |  Privacybeleid

Home.Bedrijf.Diensten.Contact.
Privacyverklaring
Interim management in ICTInvoque is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van Invoque  van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Invoque houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Invoque te Hengelo. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.